ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů h-d.prague115.com a eshop.h-d.prague115.com

My, tedy společnost Klasik Moto a.s., U Šalamounky 41, Praha 5, 150 00, IČ: 25735781, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5781, shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme určité typy informací o návštěvnících našich webových stránek, obchodu a našich zákaznících, včetně jejich zákonných zástupců (pokud je to relevantní), potenciálních zákazníků, účastníků našich soutěží, losování, akcí, průzkumů nebo událostí a osob, které požadují dostávat informace o našich produktech a službách. Tyto zásady stanovují, jaké informace shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a pro jaké účely je používáme. S použitím našeho webu nebo poskytnutím informací o vás, souhlasíte se shromažďováním, zpracováním, uchováváním, sdílením a předáváním těchto informací, v souladu s těmito zásadami.

Jaké informace o vás shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme?

Můžeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat informace obsahující vaše jméno, kontaktní údaje, IP adresu, pracovní pozici, číslo řidičského průkazu a průkazu totožnosti, pohlaví, datum narození, osobní zájmy a další informace, které jste dobrovolně poskytli, prodejní objednávky a historii, informace týkající se vašeho motocyklu, záruky výrobku a opravy. Můžeme také shromažďovat informace o vašem používání této webové stránky, demografické a geografické informace, zájmy o naše produkty a služby, stejně jako marketingové preference.

Prohlašujeme, že shromažďujeme vaše osobní údaje a další informace pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Kde získáme informace o vás?

Vaše osobní údaje a další informace o vás můžete poskytnout přímo nám, nebo je můžeme sbírat, když nás budete kontaktovat přímo, obvykle prostřednictvím našich webových stránek, nebo našeho zákaznického týmu, když umístíte objednávku, vznesete dotaz, kontaktujete nás s dotazem nebo obavami, vaší účastí v soutěži, propagace, průzkumu, události nebo navštívíte naši prodejnu. Můžeme také získat informace od jiných autorizovaných prodejců Harley Davidson, společnosti Harley Davidson Inc a jejích dceřiných společností a přidružených subjektů, vybraných obchodních partnerů a občas z jiných třetích stran a tyto informace můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.

Předpokládáme, že veškeré informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jsou přesné a pravdivé a že jste si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro jaké účely budeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat vaše osobní údaje a další informace o vás?

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny informace, které o vás získáme, shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány výhradně pro jeden nebo více z těchto účelů:

• poskytovat motocykly, produkty a služby, které jste si objednali nebo o ně zažádali, zpracovávat a plnit vaše objednávky a vykonávat tak v souladu s našimi smluvními nebo zákonnými právy a povinnostmi, s ohledem na záruky, fakturaci a dopravu;
• poskytovat informace nebo citáty, které jste zadali, a reagovat na vaše dotazy;
• přezkoumat a kvalifikovat vás k financování, pokud máte zájem,
• ke zlepšení kvality našich webových stránek, stejně jako našich a Harley Davidson produktů a služeb;
• dozvědět se více o vašem produktu a preferovaných službách a přizpůsobit a zlepšit jak vaše i naše zkušenosti, tak i produkty Harley Davidson a služby založené na vašem osobním profilu;
• pro reklamu a možnost poskytnout a aktualizovat vám novinky a informace o našich produktech, službách, soutěžích, losování a propagačních akcích, (jen pokud nám neřeknete, že si nepřejete dostávat takové marketingové zprávy), a příležitostně pro průzkumy, analýzy a průzkum trhu;

S kým sdílíme a komu poskytujeme vaše osobní údaje a další informace o vás?

Vaše osobní údaje a další informace o vás používané můžeme sdílet a poskytovat:

• společnosti Harley Davidson Inc. a jejím dceřiným a přidruženým subjektům a jejich obchodním partnerům, kteří poskytují značkové výrobky nebo služby Harley Davidson;
• jiným autorizovaným prodejcům Harley Davidson;
• poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby naším jménem, například většině poskytovatelů IT a poštovních služeb;
• obchodním partnerům, jako jsou marketingové agentury, nebo jiné strany, pokud se zaregistrujete k jejich službám. Vaše osobní údaje a informace o Vás můžeme také sdílet se třetími stranami, včetně donucovacích orgánů a soudů, pro právní nebo regulační důvody, pokud budeme prodávat naše podnikání nebo za účelem zamezení podvodům.

Kromě zaměstnanců naší společnosti, jsou i zaměstnanci osob, se kterými sdílíme vaše osobní údaje a informace o vás, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje a další informace o vás, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Máme přenos informací v mezinárodním měřítku?

Některé z třetích stran, se kterými sdílíme a kterým poskytujeme Vaše osobní údaje a další informace o vás, sídlí mimo území Evropské unie, v zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako v naší zemi. Nicméně jsme přijali bezpečnostní opatření k ochraně informací při převodu tak, aby úroveň ochrany byla zachována.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za bezpečnost nebo soukromí jakékoli informace shromažďované na těchto stránkách. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na webové stránky třetích stran, abyste pochopili, jak jsou v takových případech shromažďovány, zpracovávány a používány informace o vás.

Marketing

Poskytnutím svých osobních údajů současně potvrzujete, že udělujete společnosti Klasik Moto a.s., společnosti Harley Davidson Inc. a jejím dceřiným a přidruženým subjektům a jejich obchodním partnerům, kteří poskytují značkové výrobky nebo služby Harley Davidson, souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud nám poskytnete své kontaktní údaje, můžete mít tedy možnost získat různé informační bulletiny a další propagační sdělení od nás nebo společnosti Harley Davidson, Inc. a jejích dceřiných a přidružených subjektů. Tato sdělení mohou zahrnovat například informace o nejnovějších produktech a službách Harley Davidson, včetně speciálních nabídek, které by Vás mohly zajímat. Můžete se snadno odhlásit nebo požádat, abyste byli vyjmuti z našeho seznamu aktivních marketingových příjemců nebo změnit své marketingové komunikační preference kdykoli po odhlášení odkazu nebo pokynech v marketingových zprávách, které obdržíte, případně nás kontaktovat.

Cookies a sledovací technologie

Cookies používáme na našich webových stránkách, aby bylo možné poskytnout nám míru sledování reklamy a analýzy trendů, správu webu, sledování pohybu uživatelů a shromáždit širokou škálu demografických a geografických informací. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači webových stránek, které jste navštívili. Jsou široce používány v zájmu, aby webové stránky fungovaly efektivněji a poskytovaly informace pro vlastníky webu. Můžete přijmout nebo odmítnout cookies změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně, pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Chcete‐li se dozvědět více o cookies, včetně toho, kde se cookie umísťují a jak se spravují a mažou, navštivte: www.allaboutcookies.org

Svým přístupem a využitím našeho webu vyjadřujete souhlas ke skladování cookies na vašem zařízení a přístup k těmto cookies nebo sledovacím technologiím.

Děti

Nechceme vědomě shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat žádné osobní údaje a další informace o dětech mladších osmnácti let bez souhlasu rodičů, pokud to není povoleno zákonem. Pokud jste mladší 18 let, prosím neposkytujte nám informace o vás, pokud váš rodič nebo opatrovník neřekne, aby jste tak učinili.

Jak můžete získat přístup k informacím, které o vás máme?

Chcete-li dostávat detaily o informacích, které o vás máme, pokud se vaše informace změní nebo si myslíte, že informace jsou nesprávné nebo neúplné, nechcete již dále dostávat reklamní sdělení a marketingové zprávy nebo máte jakékoliv dotazy týkající se této zásady ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese naší prodejny:

Harley-Davidson Praha, U Šalamounky 41, 150 00, Praha 5
Email: info@h-dprague115.com

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje a další informace o vás byly takto evidovány ve smyslu těchto zásad, stačí, když nám písemně sdělíte svůj nesouhlas s tímto zpracováváním a evidováním jeho osobních údajů a my jsme povinni dle § 5 odst. 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranit vaše osobní údaje a další informace o vás ze své databáze, jakož i databází osob, se kterými jsme vaše osobní údaje sdílely anebo jim vaše osobní údaje a další informace o vás poskytly. Pokud se tak ani přes písemnou žádost nestane, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny zásady ochrany osobních údajů

Můžeme měnit a aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů, aby odrážely veškeré změny ve způsobu, jakým zpracováváme informace o vás. V tomto případě budeme zveřejňovat tyto zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Není-li uvedeno jinak, návštěvník stránek souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v jakémkoli z kontaktních formulářů na této webové stránce objednávce uvedl a odeslal. Návštěvník stránek souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely podle Informací o nakládání s osobními údaji, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod. KLASIK MOTO a.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Zasílat novinky

Přístup k nejlepším novinkám