Polep s námi Česko & Slovensko a vyhraj ALL INCLUSIVE PACK na oslavy 115. výročí!


Jdeš do toho s námi? Super, tak...


1.

...se zastav na nejbližším dealerství Harley-Davidson a vyzvedni si plakáty, letáky a samolepky k oslavám 115. výročí H-D v Praze. 

2.

Vylepuj po celém Česku & Slovensku a dokumentuj. Buď kreativní, ale nepřekračuj zákon! 

3.
Nejlepší fotky z tvé akce nám pošli na soutez@h-dprague115.com 


Autor nejlepší a nejzajímavější fotky vyhrává 2× vstupenku na oslavy 115. výročí H-D v Praze, včetně Rally Packů, ubytování v Parkhotelu Praha po celou dobu oslav a platební kartu nabitou 100 € na jídlo a pití!

Dalších 49 autorů vybraných fotek od nás získává po 2 vstupenkách!


Tak co, máme s tebou počítat?

Kompletní pravidla soutěže „Polepíme Česko a Slovensko“ 

1.          Úvod

1.1 Organizátorem soutěže je společnost Klasik Moto a.s., IČ: 25735781, s registrovaným sídlem U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika.

1.2  Účastníkem soutěže je osoba starší 18 let, která vyzvedne u organizátora nebo kteréhokoli dealera značky Harley-Davidson balíček „Polepíme Česko a Slovensko“ obsahující samolepky, plakáty a letáky propagující akce pořádané organizátorem.


2.          Účel soutěže

2.1 Účastník soutěže použije obsah balíčku tak, že kreativním způsobem vylepí propagační materiály na území České nebo Slovenské republiky a zašle organizátorovi fotografii umístění prostřednictvím e-mailu na adresu: soutez@h-dprague115.com a uvede své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště.

2.2 Veškeré materiály mohou být vylepeny jen na místech, k jejichž využití je oprávněn samotný účastník. Na ostatních místech může účastník vylepit propagační materiály pouze za předpokladu, že si předem opatří souhlas oprávněné osoby.

2.3 Organizátor vyhodnotí ze zaslaných fotografií 50 nejlepších. Účastník, který zaslal jednu z 50 vybraných fotografií, získává 2 vstupenky na oslavy 115. Výročí H-D.

2.4 Autor nejlepší  a nejzajímavější fotografie z 50 vyhodnocených získává 2 vstupenky na oslavy 115. Výročí H-D včetně Rally packů, dále ubytování v Parkhotelu po dobu akce, nabitou kartu na 100 euro ke konzumaci nápojů a jídla.

 

3.          Doba soutěže

 

3.1 Soutěž probíhá v období od 10.3 do 30.5.2018

3.2 Vyhodnocení soutěže proběhne do 15.6.2018  a bude zveřejněno na facebookové stránce H-D 115 Anniversary Prague a na webových stránkách h-d.prague115.com

 

 

4.          Prohlášení organizátora

 

4.1 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit či změnit. Aktuální podmínky budou zveřejněny na www.h-dprague115.com

 

5.          Ochrana osobních údajů

 

5.1 Účastník účastí v soutěži vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v organizátorovi sdělí. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění podmínek soutěže. Zároveň účastník souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména pro prezentaci výsledků soutěže, zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 Účastník uděluje organizátorovi neomezený souhlas s jakýmkoli užitím fotografií či jiných obrazových záznamů, které organizátorovi poskytl. Účastník zároveň stvrzuje převzetím balíčku „Polepíme Česko a Slovensko“, že byl seznámen s pravidly soutěže.

Zasílat novinky

Přístup k nejlepším novinkám