DOBROČINNÁ AUKCE VIP HELEM

Získej helmu s jedinečným designem od VIP osobností a pomoz dobré věci! Do projektu se zapojily jak české osobnosti z hudební nebo sportovní scény, tak samotná Karen Davidson! 

Stručná pravidla aukce VIP helem na Harley–Davidson 115. výročí

zúčastni se Aukce VIP helem, která proběhne v termínu od 10:00 hod. dne 5. 7. 2018 do 17:00 hod. dne 7. 7. 2018 v místě konání akce „Harley–Davidson 115. výročí“

nabídni nejvyšší kupní cenu jedné nebo více z celkového počtu 19 kusů VIP helem na motorku zn. Harley–Davidson malovaných a vyzdobených vždy některou ze známých osobností

nabídku učiníš společně s vyplněním registračního formuláře, který bude k dispozici vždy u příslušné VIP helmy

aktuální nejvyšší nabídky kupní ceny dané VIP helmy bude uvedena vždy na tabuli u dané VIP helmy

navýšení nabídky kupní ceny VIP helmy je možné činit vždy uvedením nové nabídky kupní ceny v tvém registračním formuláři u dané VIP helmy, a to nejméně ve výši 100,- Kč

o výherci výhry rozhodne nabídka nejvyšší ceny za danou helmu k okamžiku ukončení možnosti činit nabídky, které bude provedeno v 17:00 hod. dne 7. 7. 2018

výherce bude vyrozuměn bezprostředně po skončení aukce na telefonní číslo, které uvedl ve svém registračním formuláři

nepřijme-li výherce hovor s vyrozuměním o výhře do 10 zazvonění, nebo do 30 minut od vyrozumění neuhradí hotovostně či platební kartou nabídnutou nejvyšší kupní cenu dané VIP helmy, bude jako vítězná (nejvyšší) hodnocena bezprostředně následující nejvyšší nabídka kupní ceny

úplná pravidla aukce naleznete na https://h-d.prague115.com/cs/co-te-ceka/ 

v případě rozporu těchto stručných pravidel a úplných pravidel aukce, platí úplná pravidla aukce 

Zasílat novinky

Přístup k nejlepším novinkám